cối đóng nút nhựa T5

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
cối đóng nút nhựa T5
cối đóng nút nhựa T5

cối đóng nút nhựa T5

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Cối đóng nút bấm nhựa T5 sử dụng cho máy taking .

cối đóngn út nhựa T5

cối đóng nút bấm nhựa t5

cối đóng nút bấm nhựa T5