đầu khóa bọc vải toàn thân

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
đầu khóa bọc vải toàn thân
đầu khóa bọc vải toàn thân

đầu khóa bọc vải toàn thân

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Đầu khóa bọc vải , bọc 2 mặt , có may biên , chất lượng cao.  Kích htước đa dạng 3cm, 4cm, 5cm , 6cm lọt lòng trong . 

đầu khóa bọc vải toàn thân

Đầu khóa bọc vải toàn thân ,  lọt lòng trong 4cm

đầu khóa bọc vải toàn thân

Đầu khóa tròn bọc vải toàn thân, lọt lòng trong 4cm

đầu kháo bọc vải toàn thân

Đầu kháo chữ nhật bọc vải toàn thân, lọt lòng trong 5cm

đầu khóa bọc vải toàn thân

Đầu khóa bọc vải toàn thân hình chữ nhật, lọt lòng trong 6cm