dây treo áo 3mm

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
dây treo áo 3mm
dây treo áo 3mm

dây treo áo 3mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Dây treo áo 3mm

Màu sắc : đen 
Đóng gói : 500yard/cuộn .

To bảng dây 3mm 

dây treo áo 3mm

dây treo áo 3mm

dây treo áo 3mm

0909146564