dây treo áo 6mm

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
dây treo áo 6mm
dây treo áo 6mm

dây treo áo 6mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Dây treo áo 6mm

Màu sắc : trắng

Đóng gói 500yard/cuộn

To bảng dây 1/4'' , một mặt bóng một mặt nhám

dây treo áo 6mm

dây treo áo 6mm

dây treo áo 6mm

0909146564