dây xương cá 10mm

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
dây xương cá 10mm
dây xương cá 10mm

dây xương cá 10mm

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Dây xương cá 10mm

chất liệu Cotton, to bảng 10mm, sản xuất theo màu sắc theo yêu cầu.dây xương cá

Dây xương cá 10mm

dây xương cá cotton

0909146564