ruy băng chỉ thêu - embroider thread ribbon

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
ruy băng chỉ thêu - embroider thread ribbon
ruy băng chỉ thêu - embroider thread ribbon

ruy băng chỉ thêu - embroider thread ribbon

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Dây ruy băng dệt bằng chỉ thêu có mặt độ dày 

ruy băng chỉ thêu

Ruy băng chỉ thêu

ruy băng chỉ thêu

Embroider Thread Ribbon

embroider thread ribbon

ruy băng chỉ thêu

ruy băng chỉ thêu

ruy băng chỉ thêu

 

0909146564