Ruy băng trang trí

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
Ruy băng trang trí
Ruy băng trang trí

Ruy băng trang trí

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Dây ruy băng trang trí

Ruy băng dùng trong rất nhiều lĩnh vực : ruy băng trang trí nơ trên áo , ruy băng trang trí trên nón, ruy băng trang trí trên hộp quà tặng , hoặc dủng để thắt nơ,  làm nơ trang trí trên kẹp tóc V..v..... 

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo , tất cả các loại dây ruy băng trang trí

Dây ruy băng

 

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

 

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

Dây ruy băng

0909146564