Mắt cáo 10.5*6*5

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
Mắt cáo 10.5*6*5
Mắt cáo 10.5*6*5

Mắt cáo 10.5*6*5

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Mắt cáo , mắt ngỗng kích thước đường kính ngoài 10.5mm , đường kính lỗ 6mm , chiều cao 5mm .

mắt cáo

mắt cáo

mắt cáo

0909146564