mắt cáo thông gió

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
mắt cáo thông gió
mắt cáo thông gió

mắt cáo thông gió

THÔNG TIN SẢN PHẨM


      Mắt cáo thông gió là loại nút mắt cáo có thêm 1 lớp lưới vì có kích thước to hơn các loại mắt cáo may mặc có tác dụng thông gió ngăn không cho côn trùng vào

mắt cáo thông gió

Măt cáo thông gió

mắt cáo thông gió

mắt cáo thông gió

mắt cáo thông gió

0909146564