khoen nội y - chất liệu nhựa

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
khoen nội y - chất liệu nhựa
khoen nội y - chất liệu nhựa

khoen nội y - chất liệu nhựa

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Khoen áo ngực, khoen áo tắm, khoen áo lót, chất liệu nhựa 

Khoen  tròn, khoen số 9 , khoen số 9, chất liệu nhựa đầy  đủ kích thước từ 6mm đến 25mm

khoen nội y

Khoen  tròn chất liệu nhựa

khoen áo lót

Khoen số 8 chất liệu nhựa

khoen áo tắm

Khoen số 9- chất liệu nhựa

0909146564