phụ liệu khoen áo ngực

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
phụ liệu khoen áo ngực
phụ liệu khoen áo ngực

phụ liệu khoen áo ngực

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Chuyên cung ứng các loại khoen áo ngực, khoen số 8, khoen tròn, khoen số 9 , chất liệu bằng nhựa có thể nhuộm màu. Số lượn tối thiểu 10.000 bộ . 

khoen áo ngực bằng nhựa

khoen áo ngực

khoen áo ngực

khoen áo ngực

0909146564