Phụ liệu khẩu trang, nẹp khẩu trang, van khẩu trang, chặn dây khẩu trang

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
Phụ liệu khẩu trang, nẹp khẩu trang, van khẩu trang, chặn dây khẩu trang
Phụ liệu khẩu trang, nẹp khẩu trang, van khẩu trang, chặn dây khẩu trang

Phụ liệu khẩu trang, nẹp khẩu trang, van khẩu trang, chặn dây khẩu trang

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Huê Tâm cung cấp các loại phụ liệu cho khẩu trang vải , khẩu trang y tế  như : cục chặn dây khẩu trang, nẹp khẩu trang, van thở một chiều trên khẩu trang tại Tp Hồ Chí Minh

khung nhựa khẩu trang

Khung nhựa khẩu trang 

chốt chặn dây khẩu trang

chốt chặn dây khẩu trang- có chứng chỉ OEKOTEK

 

chốt chặn dây khẩu trang

chốt chặn dây khẩu trang- có chứng chỉ OEKOTEK

cục chặn dây khẩu trang

Cao su chặn dây khâu trang

cục chặn dây khẩu trang

nút chặn dây  khẩu trang

cục chặn dây khẩu trang

cục chặn dây khẩu trang

van khẩu trang

van khẩu trang

van khẩu trang

van thở khẩu trang N95

van khẩu trang

Van thở khẩu trang N95

nẹp khẩu trang

nẹp mũi khẩu trang

nẹp mũi khẩu trang

Nẹp mũi khẩu trang - lõi kẽm

nẹp mũi khẩu trang - lõi nhựa

Nẹp mũi khẩu trang- lõi nhựa

nẹp mũi rivet

Nẹp mũi khẫu trang cao cấp

van thở khẩu trang cao cấp

van thở khẩu trang cao cấp

chốt chặn khẩu trang

Chốt chặn khẩu trang

0909146564