Bọc đầu dây giày

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
Bọc đầu dây giày
Bọc đầu dây giày

Bọc đầu dây giày

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Huê Tâm nhận gia công bọc đầu dây giày , bọc keo 2 đầu dây, bọc đầu kim loại 2 đầu dây 

Huê Tâm nhận gia công bọc keo 2 đầu dây, bọc kim loại 2 đầu dây tại TPCHM

bọc keo 2 đầu dây

Gia công bọc keo 2 đầu dây 

bọc đầu kim loại dây giày

Bọc đầu kim loại 2 đầu dây

gia công bọc đầu dây giày

Gia công bọc đầu dây giày

bọc đầu kim loại

Bọc đầu kim loại

đầu dây giày

Đầu dây giày

endtip bọc a9u62 dây

Endtip bọc đầu dây

bọc đầu endtip

Bọc đầu endtip

đầu kim loại dây giày

Đầu kim loại dây giày

 

0909146564