Đầu chặn dây , endtip dây

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array
Đầu chặn dây , endtip dây
Đầu chặn dây , endtip dây

Đầu chặn dây , endtip dây

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Đầu chặn dây giày, đầu chặn dây áo khoác các loại đầu endtip dây .

Các loại đầu chặn dây hay endtip dây gồm các loại như sau  :

            Chất liệu đầu chặn dây được làm từ nhựa , có 2 dạng phổ biến gồm đầu chặn  dây hình viên đạn và đầu chặn dây đầu bằng  .

Xử lý bề mặt đầu chặn dây gồm các dạng như sau  : 

            Bề mặt đầu chặn dây hay endtip gồm có mặt bóng , mặt nhám,  mặt phun lớp cao su (endtip hand feeling)  hoặc xi mạ màu bạc màu vàng hay màu thuốc súng V...v...v..

            Ngoài ra đối với một số  hãng thời trang cần có Logo thương trên đầu chặn dây (phải mở khuôn) .

            Kích thước đầu chặn dây cũng đa dạng và phong phú :

Đầu chặn dây 141#  : Dài 21mm, phi 5mm , lọt lòng 3.1mm

Đầu chặn dây 142#  : Dài 21mm, phi 6mm , lọt lòng 3.7mm

Đầu chặn dây 143#  : Dài 22mm, phi 6mm , lọt lòng 4.8mm

Đầu chặn dây 144#  : Dài 25mm, phi 5.5mm , lọt lòng 3.8mm

Đầu chặn dây 145#  : Dài 17mm, phi 4.5mm , lọt lòng 3.2mm

Đầu chặn dây 146#  : Dài 21mm, phi 5mm , lọt lòng 3.2mm

Đầu chặn dây 147#  : Dài 22.2mm, phi 5mm , lọt lòng 3.5mm

Đầu chặn dây 148#  : Dài 22.2mm, phi 5.5mm , lọt lòng 3.8mm

Đầu chặn dây 149#  : Dài 18mm, phi 5mm , lọt lòng 3.2mm

Đầu chặn dây 150#  : Dài 22mm, phi 5mm , lọt lòng 4mm

Đầu chặn dây 151#  : Dài 23.5mm, phi 5.2mm , lọt lòng 4mm

Đầu chặn dây 152#  : Dài 20mm, phi 5.2mm , lọt lòng 4mm

Đầu chặn dây 153#  : Dài 22mm, phi 5.2mm , lọt lòng 3.8mm

Đầu chặn dây 154#  : Dài 22mm, phi 5mm , lọt lòng 3.2mm

Đầu chặn dây 155#  : Dài 22mm, phi 4.5mm , lọt lòng 3mm

Đầu chặn dây 156#  : Dài 22mm, phi 5mm , lọt lòng 3.5mm

Đầu chặn dây 157#  : Dài 25mm, phi 6mm , lọt lòng 4.2mm

Đầu chặn dây 158#  : Dài 23mm, phi 5mm , lọt lòng 3.2mm

Đầu chặn dây 159#  : Dài 15mm, phi 5mm , lọt lòng 3.2mm

Đầu chặn dây 160#  : Dài 212m, phi 4.5mm , lọt lòng 3mm

 

endtip day

Đầu chặn dây

đầu chặn dây

Endtip dây

đầu endtip dây

Đầu chặn dây có Logo

đầu chặn dây

Đầu chặn dây chất liệu nhựa

0909146564