Đầu chặn dây , endtip dây

Chuyên cung ứng phụ liệu may mặc, nút áo, nút bọc vải, dây ruy băng 10/10 144 Array